top of page
immigration_edited_edited_edited_edited.jpg

Immigration Reform

Good Samaritan Act

Protest Sign
Protest Sign

bon zak samariten

 

Etazini ap fè fas ak yon kriz imigrasyon depi plizyè deseni. Menm jan sa grav, gouvènman nou an pa te enspire pou rezoud pwoblèm nan. Pandan se tan, ekonomi nou an t ap rache chak jou e imigran san papye yo t ap viv nan laperèz nan peyi nou an. Nou pa kapab gen mwayen pou inyore pwoblèm enpòtan sa a ankò,  paske sekirite nasyon nou an ak estabilizasyon ekonomi nou an depann de yon pi bon sistèm imigrasyon. Amerik pa ka an sekirite ekonomikman pandan dè milyon de milyon moun yo jou apre jou nan ekonomi nou an san papye. Amerik pa ka an sekirite sosyalman pandan plizyè milyon moun k ap viv nan kominote nou yo san papye. E sirman, nou pa kapab an sekirite spirityelman pandan lenzistis i prosper e plizyer milyon dimoun pe viv dan lafreyer e anba opresyon dan nou pei.

 

 Otè Rolson St Louis te fè yon pwopozisyon ki rele "Bon Samariten Act" bay Kongrè Etazini an, e li te vin konvenki ke fè lwa bon Samariten nan peyi a pral kontribye nan kenbe ekonomi nou an estabilize ak nou an. nasyon an sekirite. Nou dwe mete tèt yo ansanm pou rezoud pwoblèm nan kounye a, pou nou ka ede fanmi imigran sa yo ki te rete nan peyi nou an soti nan dokiman Pwen Enpòtan yo, epi bay moun ki peye taks Ameriken yo yon repo nan depanse milya dola nan sistèm imigrasyon ki kase._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Apèl nou pou refòm imigrasyon se yon apèl jistis ak egalite pou tout moun. Sa nou fè sou kriz imigrasyon nou an tan sa a pral defini avni nasyon nou an pou jenerasyon k ap vini yo. Ak Lwa Bon Samariten an pral pote pi gwo akonplisman nan pawòl Thomas Jefferson ke tout moun yo kreye egal pou pouswiv bonè yo.

  

KISA KI NAN LWA BON SAMARITAN LA?

Lwa Bon Samariten an pral bay imigran ilegal ak moun  ki an pati legal tankou moun k ap resevwa DACA ak TPS yon chemen pou vin sitwayènte. Pa pral gen yon pas gratis nan legalizasyon. Imigran ilegal yo ak moun k ap resevwa TPS ak DACA yo pral oblije soumèt done byometrik yo, yo pral pase chèk kriminèl yo ak chèk sekirite nasyonal yo, epi yo pral peye frè ak penalite anvan yo vin kalifye.  

KIYÈS KI PRAL KA APLIKE POU LWA BON SAMARITAN LA?

Tout moun k ap viv Ozetazini san rezidans  permanent ap elijib pou aplike pou Lwa Bon Samariten an.

Nenpòt  paran ki te depòte akòz sitiyasyon ilegal, si paran sa a pa t komèt okenn krim pandan li t ap viv Ozetazini, li pral kalifye pou aplike pou Lwa Bon Samariten an._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Moun ki antre Ozetazini apre 25 desanm 2016 ka pa elijib pou aplike pou Lwa Bon Samariten an. 

 

bon zak samariten

 

Etazini ap fè fas ak yon kriz imigrasyon depi plizyè deseni. Menm jan sa grav, gouvènman nou an pa te enspire pou rezoud pwoblèm nan. Pandan se tan, ekonomi nou an t ap rache chak jou e imigran san papye yo t ap viv nan laperèz nan peyi nou an. Nou pa kapab gen mwayen pou inyore pwoblèm enpòtan sa a ankò,  paske sekirite nasyon nou an ak estabilizasyon ekonomi nou an depann de yon pi bon sistèm imigrasyon. Amerik pa ka an sekirite ekonomikman pandan dè milyon de milyon moun yo jou apre jou nan ekonomi nou an san papye. Amerik pa ka an sekirite sosyalman pandan plizyè milyon moun k ap viv nan kominote nou yo san papye. E sirman, nou pa kapab an sekirite spirityelman pandan lenzistis i prosper e plizyer milyon dimoun pe viv dan lafreyer e anba opresyon dan nou pei.

 

 Otè Rolson St Louis te fè yon pwopozisyon ki rele "Bon Samariten Act" bay Kongrè Etazini an, e li te vin konvenki ke fè lwa bon Samariten nan peyi a pral kontribye nan kenbe ekonomi nou an estabilize ak nou an. nasyon an sekirite. Nou dwe mete tèt yo ansanm pou rezoud pwoblèm nan kounye a, pou nou ka ede fanmi imigran sa yo ki te rete nan peyi nou an soti nan dokiman Pwen Enpòtan yo, epi bay moun ki peye taks Ameriken yo yon repo nan depanse milya dola nan sistèm imigrasyon ki kase._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Apèl nou pou refòm imigrasyon se yon apèl jistis ak egalite pou tout moun. Sa nou fè sou kriz imigrasyon nou an tan sa a pral defini avni nasyon nou an pou jenerasyon k ap vini yo. Ak Lwa Bon Samariten an pral pote pi gwo akonplisman nan pawòl Thomas Jefferson ke tout moun yo kreye egal pou pouswiv bonè yo.

  

KISA KI NAN LWA BON SAMARITAN LA?

Lwa Bon Samariten an pral bay imigran ilegal ak moun  ki an pati legal tankou moun k ap resevwa DACA ak TPS yon chemen pou vin sitwayènte. Pa pral gen yon pas gratis nan legalizasyon. Imigran ilegal yo ak moun k ap resevwa TPS ak DACA yo pral oblije soumèt done byometrik yo, yo pral pase chèk kriminèl yo ak chèk sekirite nasyonal yo, epi yo pral peye frè ak penalite anvan yo vin kalifye.  

KIYÈS KI PRAL KA APLIKE POU LWA BON SAMARITAN LA?

Tout moun k ap viv Ozetazini san rezidans  permanent ap elijib pou aplike pou Lwa Bon Samariten an.

Nenpòt  paran ki te depòte akòz sitiyasyon ilegal, si paran sa a pa t komèt okenn krim pandan li t ap viv Ozetazini, li pral kalifye pou aplike pou Lwa Bon Samariten an._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Moun ki antre Ozetazini apre 25 desanm 2016 ka pa elijib pou aplike pou Lwa Bon Samariten an. 

 

544A073F-0F55-423F-AA46-7C7B8BE0A79B.PNG
_MG_7169.JPG

bon zak samariten

 

Etazini ap fè fas ak yon kriz imigrasyon depi plizyè deseni. Menm jan sa grav, gouvènman nou an pa te enspire pou rezoud pwoblèm nan. Pandan se tan, ekonomi nou an t ap rache chak jou e imigran san papye yo t ap viv nan laperèz nan peyi nou an. Nou pa kapab gen mwayen pou inyore pwoblèm enpòtan sa a ankò,  paske sekirite nasyon nou an ak estabilizasyon ekonomi nou an depann de yon pi bon sistèm imigrasyon. Amerik pa ka an sekirite ekonomikman pandan dè milyon de milyon moun yo jou apre jou nan ekonomi nou an san papye. Amerik pa ka an sekirite sosyalman pandan plizyè milyon moun k ap viv nan kominote nou yo san papye. E sirman, nou pa kapab an sekirite spirityelman pandan lenzistis i prosper e plizyer milyon dimoun pe viv dan lafreyer e anba opresyon dan nou pei.

 

 Otè Rolson St Louis te fè yon pwopozisyon ki rele "Bon Samariten Act" bay Kongrè Etazini an, e li te vin konvenki ke fè lwa bon Samariten nan peyi a pral kontribye nan kenbe ekonomi nou an estabilize ak nou an. nasyon an sekirite. Nou dwe mete tèt yo ansanm pou rezoud pwoblèm nan kounye a, pou nou ka ede fanmi imigran sa yo ki te rete nan peyi nou an soti nan dokiman Pwen Enpòtan yo, epi bay moun ki peye taks Ameriken yo yon repo nan depanse milya dola nan sistèm imigrasyon ki kase._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Apèl nou pou refòm imigrasyon se yon apèl jistis ak egalite pou tout moun. Sa nou fè sou kriz imigrasyon nou an tan sa a pral defini avni nasyon nou an pou jenerasyon k ap vini yo. Ak Lwa Bon Samariten an pral pote pi gwo akonplisman nan pawòl Thomas Jefferson ke tout moun yo kreye egal pou pouswiv bonè yo.

  

KISA KI NAN LWA BON SAMARITAN LA?

Lwa Bon Samariten an pral bay imigran ilegal ak moun  ki an pati legal tankou moun k ap resevwa DACA ak TPS yon chemen pou vin sitwayènte. Pa pral gen yon pas gratis nan legalizasyon. Imigran ilegal yo ak moun k ap resevwa TPS ak DACA yo pral oblije soumèt done byometrik yo, yo pral pase chèk kriminèl yo ak chèk sekirite nasyonal yo, epi yo pral peye frè ak penalite anvan yo vin kalifye.  

KIYÈS KI PRAL KA APLIKE POU LWA BON SAMARITAN LA?

Tout moun k ap viv Ozetazini san rezidans  permanent ap elijib pou aplike pou Lwa Bon Samariten an.

Nenpòt  paran ki te depòte akòz sitiyasyon ilegal, si paran sa a pa t komèt okenn krim pandan li t ap viv Ozetazini, li pral kalifye pou aplike pou Lwa Bon Samariten an._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Moun ki antre Ozetazini apre 25 desanm 2016 ka pa elijib pou aplike pou Lwa Bon Samariten an. 

 

Anrejistre Pou Nouvo Lwa Imigrasyon

Mèsi paske w ede nou fè yon diferans!

Antre nan mouvman an

bottom of page